Zásahy

Požáry v okolí

březen 1914 požár v Třešti
14.srpna 1922 20 členů se zůčasnilo požáru v Třešti, zde se zranil Stanislav Kodys
 10.prosince 1922 sbor při požáru v Třeštici, shořela tírna p. Fořta z Doupí
 14.-15.února 1923 požár ve mlýně p. Huga Lauera č.3. Hodice, zařízení mlýna shořelo úplně,též zasoba obilí.
30.června 1926 požár u p. Burdy Františka č.28
22.května 1927 18 členů se zúčastnilo požáru v P. Rozsičce. Při jízdě vypadla svítilna od stříkačky a rozbila se.
21.července 1927 požár u pana Františka Hinky č.15, pracovala veškerá technika, 420 m hadic. Dojely sbory z Třeště – motorová stříkačka, Růžená – motorová stříkačka, Čenkov – ruční, Panenská Rozsíčka – ruční.
9.září 1928 oheň na kolně v č.103, stříkaček nebylo potřeba.
19.srpna 1929 požár v Třešti, 12 hasičů, použito 80 m hadic.
30.prosince 1930 vypukl požár u pana Tomáše Bočka.
21.března 1931 se zúčastnil sbor požáru Münchovy továrny v Třešti, požáru se zúčastnilo 9 mužů.
12.září 1931 požár ve dvoře č.54, při požáru všechny stroje v činnosti
25.září 1932 byl sbor u požáru v Třešti, vyhořela pila a cihelna stavitela Podzimka, přítomno 13 členů.
4.října 1932 požár v Třešti na domkách, 8 členů u požáru.
11.února 1933 požár u bratra Kružíka č.11, požáru se zúčastnili všichni členové, pracovaly tři stroje a použito bylo 600 m hadic.
12.července 1933 byl sbor u požáru v Třešti s 13 muži, cestou k požáru se zranil František Kodys č.27.
4.září 1937 vypukl požár u Františka Novotného, při požáru se zranil Ludvík Pachta.
8.ledna 1938 požár stodoly pana Jana Bočka č.10.
13.září 1943 požár stohu p. Novotného č. 24.
4.května 1647 vyhořel domek p. Antoňovi, družstvo bylo na místě 15 minut po vyhlášení poplachu.
7.září 1947 lesní požár v katastru Panenská Rozsička, do hasení byla nasazena motorová stříkačka, voda byla dodávána z Jilmíka, 1200 m od požářiště, celkem bylo použito 75 l benzinu.
V roce 1962 požární družstvo zasáhlo při vznícení sena v kravíně č.44, dále zasahovalo při požáru trávy ve žlabině, která se vynítila od lokomotivy.
18.října 1967 likvidace požáru maringotky v areálu JZD, při tomto požáru došlo k poškození motorové stříkačky na spojce u vývěvy.
30.ledna.1988 Požár skladu ZNZZ – škrobárna, tento požár, který vznikl od vadné elektroinstalace byl jedním z největších požárů, který si v Hodicích občané pamatují. Ještě měsíc po ohni byl v obci cítit nepříjemný zápach.

Bleskové povodně

ROK 1995

V sobotu 27. května 1995 po 18 hodině se nad naší obcí zatáhla obloha a spustila se průtrž mračen spojená s kroupama o velikosti cca 1 cm.

Řádění přírodního živlu skončilo po hodině. Nyní začala práce nejen členům hasičského sboru s úklidem u postižených občanů a firem. Vodou a blátem byl nejvíce zasažen sklep i výčep místního  hostince, dále domek pana Kameníka a pana Hubeného, rodinný dům pana Koudelky, kde voda sahala do půl lýtek. Do masného závodu přetékala voda přes taras plotu a zaplavila sklepy. Kolem kulturního domu protékala voda kolem vstupních dveří  v úrovni 10 cm. Ubrusy utěsnily zevnitř dveře a na sál  voda nepronikla.

Na likvidaci škod se taktéž podílela technika místního zemědělského družstva.

Fotodokumentace není.